Sektorikohtaiset suunnitelmat

Saaristopolitiikka kytkeytyy seuraaviin sektorikohtaisiin suunnitelmiin.

Suomen matkailustrategia

”Yhdessä enemmän – kestävää kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun” on Suomen matkailustrategia vuosille 2019–2028. Strategiassa asetetaan matkailun kehittämiseksi tavoitteet vuoteen 2028 sekä toimenpiteet vuosille 2019–2023. Suomen tavoitteena on olla Pohjoismaiden kestävimmin kasvava matkailukohde. Matkailua kehitetään vastuullisena ja kasvavana palveluliiketoiminnan alana, joka luo hyvinvointia ja työllisyyttä ympärivuotisesti koko Suomessa.

https://tem.fi/suomen-matkailustrategia

Vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategia

Strategialla ohjataan vapaa-ajan kalatalouden hallintoa, alan tutkimustoimintaa sekä järjestötoimintaa. Strategian tavoitteena on, että lähivuosina vapaa-ajankalastus on suosittu ja yhteiskunnallisesti arvostettu luontoharrastus, joka kestävästi hyödyntää monipuolisia kalavesiä ja kalastusmahdollisuuksia.

mmm.fi/kalat/strategiat-ja-ohjelmat/vapaa-ajankalastus

EU:n biodiversiteettistrategia

EU:n biodiversiteettistrategia asettaa tavoitteita luonnon suojelulle ja ennallistamiselle sekä esittää toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi. Strategia tähtää luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämiseen vuoteen 2030 mennessä.

valtioneuvosto.fi/-/1410837/eu-n-biodiversiteettistrategia-asettaa-kunnianhimoiset-tavoitteet-keinoissa-huomioitava-kokonaiskestavyys-ja-jasenmaiden-erilaiset-olosuhteet

Digitaalisen infrastruktuurin strategia

Suomen tavoitteena on olla maailman kärkijoukoissa seuraavan sukupolven mobiiliverkkojen kehittäjänä ja käyttäjänä. Strategian vision mukaan digitaalinen infrastruktuuri edistää kilpailukykyä ja hyvinvointia mahdollistamalla tulevaisuuden ilmiöiden kuten datatalouden ja tekoälyn hyödyntämisen niin yksityisissä kuin julkisissakin palveluissa. 

https://www.lvm.fi/-/digitaalisen-infrastruktuurin-strategia-suomi-tietoliikenneverkkojen-karkimaaksi-984519

Lisäksi:

  • Liikennejärjestelmästrategiat
  • Maankäytön suunnitteluasiakirjat
  • Luonnonsuojelu- ja toimintaohjelmat