Ihmisten saaristo

Saaristo- ja vesistöalueiden valtakunnallinen kehittämisohjelma vuosille 2020-2023

Lue saaristo-ohjelma täältä
Järvimaisema

Saaristoasiain neuvottelukunnan laatima saaristo- ja vesistöalueiden valtakunnallinen kehittämisohjelma, Ihmisten saaristo, vuosille 2020-2023 on ilmestynyt! Ohjelma on laadittu yhteistyössä saaristo- ja vesistöalueiden toimijoiden kanssa saaristolaisten ääntä kuunnellen. Suomen saaristoalueet ovat erilaisia järvi- ja merialueilla, mikä tekee suomalaisesta saaristopolitiikasta ainutlaatuista. Merialueille on ominaista saaristoisuus ja järvialueille vesistöjen rikkomat alueet, ja nämä saariston erilaiset luonteenpiirteet ovat huomioitu ohjelman laadinnassa.

Ohjelman kantavana teemana on visio hyvän elämän saaristosta ja ajatus siitä, että elinvoimainen saaristo tuo hyvinvointia koko yhteiskuntaan.

Ihmisten saaristo -ohjelma on meidän kaikkien yhteinen, ja saaristoasiain neuvottelukunnan puheenjohtajana toivon, että ohjelmasta on meille kaikille hyötyä. Saaristoasiain neuvottelukunta edistää ja tukee ohjelmassa esitettyjen tavoitteiden toteuttamista, jotta visio hyvän elämän saaristosta toteutuisi!

Saaristopolitiikan visio on: Suomen saaristot ovat elinvoimaisia, saavutettavia ja luonnonläheisiä alueita, jotka tarjoavat monipuolisen ja kulttuurisesti erityisen asuin- ja toimintaympäristön. Elinvoimaiset saaristoalueet tuovat hyvinvointia koko yhteiskuntaan!

Sandra Bergqvist, saaristoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja

Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän videotervehdys

Saaristovideo: saaristo-ohjelman merkitys alueilla

Podcast: Maa puhuu: Ihmisten saaristo - Saaristo-ohjelma 2020-2023

Saaristoaluiden kehittämistä ohjaa visio hyvän elämän saaristosta. Saaristosta, joka tarjoaa siellä asuville, työtä tekeville ja vapaa-aikaa viettäville elementit hyvään ja laadukkaaseen elämään. Jotta hyvä elämä saaristossa on mahdollista, saaristojen tulee olla elinvoimaisia ja eläviä ja siellä on oltava houkuttelevia asuin- ja vapaa-ajanviettopaikkoja kaikille saaristoista kiinnostuneille niin lapsiperheille, kuin jo työelämän jättäneille. Elinvoimaisuudella ei tarkoiteta ainoastaan taloudellista kasvua, vaan myös asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja alueiden kykyä sopeutua älykkäästi ympärillä tapahtuviin muutoksiin.

Lue koko ohjelma täältä.

Saaristo-ohjelman teemat