Saaristolain päivittäminen

Petteri Orpon hallitusohjelmassa on kirjaus saaristolain päivittämisestä - tutustu tällä sivulla lain päivittämisen etenemiseen

Taustaa:

  • Laki saariston kehityksen edistämisestä (1981/494) on annettu vuonna 1981. Lakia ei ole systemaattisesti päivitetty sen jälkeen.
  • Saaristolaki on saaristojen kehittämisen institutionaalinen peruskivi. Kansainvälisesti tarkasteltuna Suomen saaristolaki on ainutlaatuinen. Laki on saaristolaisille erittäin tärkeä, sillä lain myötä valtio tunnistaa ja tunnustaa saariston erityisaseman. Lain tavoitteena on kiinnittää erityistä huomiota saariston erityisolosuhteisiin.
  • Saaristolakiin kohdistuu päivittämistarpeita niin lain rakenteeseen kuin sen sisältöön liittyen. Muu lainsäädäntö on muuttunut neljänkymmenen vuoden aikana. Rakenteelliset muutospaineet liittyvät mm. vuonna 2000 voimaan tulleeseen perustuslakiin. Myös saaristo toimintaympäristönä on muuttunut. Toimintaympäristön yksi suurimmista muutoksista on kausiasukkaiden määrän kasvu ja monipaikkaisen asumisen nouseva trendi.
  • Petteri Orpon hallitusohjelmassa on kirjaus saaristolain päivittämisestä. Maa- ja metsätalousministeriössä laadittiin vuosina 2021-2023 arvio saaristolain päivittämistarpeista, jonka johtopäätökset toimivat kirjauksen taustalla.
  • Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella saaristolain päivittämistä. Työryhmän toimikausi on 25.1.2024 – 31.12.2026. Työryhmän tueksi asetettiin myös sihteeristö. Työryhmän tehtävänä on laatia hallituksen esitys saaristolaiksi sihteeristön laatimien pykäläluonnosten pohjalta.
  • Osana saaristolain valmistelua järjestetään pykäläluonnoksiin liittyviä kuulemistilaisuuksia (vuonna 2025) sekä lausuntokierros (vuonna 2026). Valmistelussa kuullaan saaristoasiain neuvottelukuntaa (SANK) ja sillä on mahdollisuus kommentoida pykäläluonnoksia työn edetessä.

Saaristolain valmistelun aikataulusuunnitelma

1/2024 Työryhmän asettaminen ja työn aloitus


1-12/2024 Työryhmätyöskentelyä


1-12/2025 Työryhmätyöskentelyä ja kuulemistilaisuudet


8-12/2025 Vaikutusten arvioinnit


1-2/2026 Lausuntokierros


9/2026 Hallituksen esityksen antaminen


10-11/2026 Eduskuntakäsittely


12/2026 Lain vahvistaminen


1/2027 Lain voimaantulo

Uutisia aiheesta