Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on saaristopolitiikan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 17.6.2020. Viimeisin muutos 17.6.2020.

Rekisterin pitäjä

Maa- ja metsätalousministeriö / Saaristopolitiikka, PL 30, 00023 Valtioneuvosto

Yhteyshenkilö:

Maria McPartlin
Maa- ja metsätalousministeriö / RO, make
etunimi.sukunimi@mmm.fi
puh. 029 516 2038

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja tallennetaan vain perustellusta syystä. Pääsääntöisesti tietoja tarvitaan palveluiden toteuttamiseksi ja yhteydenpitoon. Palveluiden käyttö on vapaaehtoista, eikä annettuja henkilötietoja käsitellä muissa kuin esitetyissä käyttötarkoituksissa. Esimerkiksi tilauspalveluissa (uutiskirje) pyydetään tilaajan sähköpostiosoite, jotta viestit voidaan lähettää tilaajalle.

Rekistereiden sisältämät henkilötiedot on koottu palvelukohtaisesti tämän sivun loppuun.

Tietoja käsittelevät palvelun sisältöä ylläpitävät henkilöt ministeriöissä. Tietoja ei luovuteta palvelun ulkopuolelle, toisiin järjestelmiin tai kolmansille osapuolille. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tiedot säilytetään palvelussa sen elinkaaren ajan tai siihen asti, kun henkilö itse kirjallisesti pyytää ministeriötä poistamaan tiedot tai kun tilaaja itse peruuttaa tilauksen lähetetyssä sähköpostissa olevasta linkistä.

Palveluiden käyttäjän oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse yllämainitulle yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Suostumuksen peruutus tietojen käyttöön: Voit kirjallisesti pyytää ministeriötä poistamaan tietosi palvelusta. Tilaustietosi (uutiskirje) voit itse poistaa milloin tahansa peruuttamalla tilauksen linkistä, jonka olet saanut ajankohtaiskirjeen tilauksen yhteydessä TAI lähettämällä pyyntö osoitteeseen sank@mmm.fi.

Tallennetut henkilötiedot

Itse antamasi tiedot

  • Uutiskirjeen tilaus: sähköpostiosoite
  • Blogitekstin kirjoittaminen: Nimi, titteli-tehtävänkuva, taustaorganisaatio, sähköposti, puhelinnumero
  • Saaristoasiain neuvottelukunnan jäsenet ja sihteeristö: Nimi, titteli-tehtävänkuva, taustaorganisaatio, sähköposti, puhelinnumero

Saaristopolitiikka.fi henkilötietorekisteri sijaitsee fyysisesti suojatulla palvelimella Suomessa.

Evästeitä

Tämän sivuston kävijäseuranta kerää sivuston käytöstä yleisiä tilastotietoja, joita käytetään verkkopalvelun kehittämiseen. Näitä tietoja ovat esimerkiksi ladatut sivut, käyttöajankohta sekä verkkoselain ja käyttöjärjestelmä. Seuranta ei suoraan kerää tietoja, joista yksittäinen kävijä voidaan tunnistaa.

Joillekin tämän sivuston sivuille on upotettu kolmannen osapuolen sovellus, kuten sosiaalisen median syöte, video tai podcast. Näissä sovelluksissa käytetään evästeitä, jotka välittävät tiedon sivun latauksesta ja osoitteesta kolmannelle osapuolelle. Evästeiden toiminnasta saa lisätietoja kunkin palvelun tietosuojalausekkeista.

Saaristopolitiikka.fi -sivustolla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia käyttö- ja muita ehtoja. Nämä ovat esimerkiksi Twitter, Google ja Youtube, Soundcloud.