Saaristo-
politiikka

Kukkia ja tyttö rantakalliolla

Suomi on saarten määrällä mitattuna Euroopan kärkeä, ja sisävesien osuudella mitattuna maailman ykkönen.

Saaristo on täynnä elämää - Katso millaista
76 000

Yli puolen hehtaarin kokoista saarta

56 000

Yli hehtaarin kokoista järveä

336 000

Kilometriä rantaviivaa

500 000

Vapaa-ajan asuntoa

Mies ja lapsi veneessä

Saaristopolitiikka lyhyesti

Saaristopolitiikka on Suomen aluepolitiikan vanhin osa. Se käynnistyi jo vuonna 1949.


Saaristoisuus ja vesistöisyys vaikuttavat Suomen
yhdyskuntarakenteeseen tehden siitä pirstonaisen. Pirstonaisuus asettaa
alueet eriarvoiseen asemaan ja saaristopolitiikan tavoitteena onkin
tasata vesistöisyydestä ja saaristoisuudesta aiheutuvia haittoja.


Saaristopolitiikalla on tärkeä tehtävä
saaristo- ja vesistöalueiden vahvuuksien, paikallisen potentiaalin
esille nostamisessa. Saaristopolitiikan lähtökohtana on taloudellisesti,
ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä
aluekehittäminen.

Lue lisää: Mitä on saaristopolitiikka

Mistä on kyse? Lue lisää saaristopolitiikasta

Uutisia