Saaristopolitiikan historia

Historiikki: kalastusvene
Porvoon Suur-Pellinki (Museovirasto)

1949

Valtioneuvosto asettaa maatalousministeriön esittelystä saaristokomitean selvittämään ja tekemään esityksiä saaristokuntien elinolojen parantamisesta, ja antamaan lausuntoja viranomaisille kysymyksissä, jotka koskevat saaristo-oloja. Komitean työ koski vain merialueita, sisävesin saaristot eivät olleet mukana.

1958

Asetetaan Sisä-Suomen saaristokomitea, joka työskenteli vuoteen 1964 saakka. Komitean puheenjohtajaksi asetetaan ulkoministeri Ralf Törngren.

Saaristokomitean puheenjohtaja, ulkoministeri Ralf Törngren (Hufvudstadtsbladet)

1960

Valtioneuvosto asettaa maatalousministeriön esittelystä
neuvottelukunnan valmistelemaan saariston taloudellisia ja sosiaalisia oloja sekö muita saariston erityisoloja koskevia kysymyksiä. Tätä elintä voidaan pitää ensimmäisenä Saaristoasiain neuvottelukuntana, joskaan nimi ei ollut vielä virallinen. Ralf Törngren jatkaa puheenjohtajana.

1961

Annetaan asetus saaristoasian neuvottelukunnasta: virallinen status on nyt saavutettu.

1962

Saaristoasian neuvottelukunnan jäsenistö nimitetään. Uudeksi puheenjohtajaksi nimitetään prof. Ilmari Hustich.

Puheenjohtaja, prof Ilmari Hustich luovuttaa neuvottelukunnan kirjelmän pääministeri Johannes Virolaiselle (Hufvudstadtsbladet).

1964

Saaristoasian neuvottelukunnasta annetun uuden asetuksen mukaan neuvottelukuntaan tulee myös Sisä-Suomen edustus.

Neuvottelukuntaan tulee mukaan Sisä-Suomen edustus. Puumalan Pistohiekka (Teuvo Kanerva/ Museovirasto).

1986

Sisäministeriön organisaatiomuutoksella perustetaan aluepoliittiseen osastoon maaseutu- ja saaristoasiain toimisto. Osaston yhteydessä toimivat asetuksen mukaan myös aluepoliittinen neuvottelukunta, saaristoasiain neuvottelukunta ja saamelaisvaltuuskunta.

Neuvottelukunnan jäseniä Savonlinnan vesillä kesällä 1986 (Esko Kuusisto)

1988

Neuvottelukunnan päätoimisena sihteerinä aloittaa Jorma Leppänen.

Pääsihteeri Jorma Leppänen ja projektipäällikkö Heli Kotilainen haastateltavina (SANK:in arkisto)

2008

Aluepolitiikka, ja sen osana saaristopolitiikka, siirretään uuteen työ- ja elinkeinoministeriöön. Sen aluekehitysosaston alueiden kehittämisyksikön tehtäviin kuului saaristopolitiikka, maaseutupolitiikka ja kaupunkipolitiikka.

Aluepolitiikka siirretään työ- ja elinkeinoministeriöön. Juokslahden kylä Jämsässä, taustalla Päijänteen Vanhaselkä.

2016

Saaristo- ja maaseutupolitiikka siirretään hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti maa- ja metsätalousministeriöön. Hallinnollinen sijainti on ruokaosaston maaseudun kehittämisyksikössä.

Saaristo-ohjelman luovutus maatalousministeri Jari Lepälle 20.6.2017. Eturivissä vas. Hanna Kosonen, Jari Leppä, Stefan Wallin, takarivissä Jorma Leppänen, Per-Stefan Nyholm (Uudenmaan Liitto) ja Heikki Ojala (Pohjois-Pohjanmaan Liitto).