Työryhmät

Talvilautta Houtskarissa
Saaristoasiain neuvottelukunnasta annetun asetuksen 4 §:n mukaan neuvottelukunta voi asioiden valmistelua varten asettaa työryhmiä ja kutsua niihin jäseniksi neuvottelukuntaan kuulumattomia henkilöitä.

Yksityistielossityöryhmä

Työryhmän tehtävänä on yksityistielosseja koskevien asioiden seurata ja valmistelu sekä yksityistielosseja koskevien esitysten laatiminen. Tavoitteena on lossien toiminnan parantaminen.

Työryhmän jäsenet:

  • Itä-Suomi: Esko Mielikäinen, Tapio Mikkonen
  • Keski-Suomi: Timo Enqvist
  • Varsinais-Suomi: Teijo Lehtola, Trygve Löfroth
  • Kaakkois-Suomi: Taisto Kainulainen, Eeva-Liisa Inkeroinen, Pekka Riikonen

Työryhmän puheenjohtajana toimii Eeva-Liisa Inkeroinen. Työryhmän sihteerinä on Elina Auri.