Työryhmät

Talvilautta Houtskarissa
Saaristoasiain neuvottelukunnan työryhmät ovat kukin asetettu työskentelemään saaristo- ja vesistöalueeseen liittyvän kysymyksen parissa. Työryhmiä ovat saaristokriteerityöryhmä, saaristoliikennetyöryhmä ja yksityistielossiryhmä.

Saaristokriteerityöryhmä

SANK perusti saaristokriteerityöryhmän selvittämään ja tarkentamaan saaristoalueen määritelmää sekä saaristokuntakriteereitä (saaristo-lain, laki saariston kehityksen edistämisestä, pykälät 3 ja 9). Tarve työryhmän perustamiselle tuli esille, kun neuvottelukunnan nimeämä työryhmä valmisteli vuoden 2020 alussa voimaan tulevaa asetusta saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä. Työryhmä totesi, että saaristolain saariston ja saaristokunnan käsitteisiin liittyy merkittävää tulkinnanvaraisuutta. Tavoitteena on, että uusi saaristokuntia määrittävä kriteeristö ottaisi nykyistä paremmin huomioon saariston olosuhteet sekä sen vaikutukset kuntatalouteen. Kriteeristössä on tavoitteena ottaa huomioon myös vapaa-ajan asuminen.

Työryhmän jäsenet:

 • Valtiovarainministeriö: Ville Salonen
 • Työ- ja elinkeinoministeriö: Tuula Manelius
 • Maa- ja metsätalousministeriö: Christell Åström
 • Kuntaliitto: Taina Väre
 • Pohjois-Pohjanmaan liitto: Heikki Ojala
 • Pohjanmaan liitto: Gustav Nygård
 • Satakuntaliitto: Jyrki Tomberg
 • Varsinais-Suomen liitto: Sami Heinonen
 • Uudenmaan liitto: Tero Suursalmi
 • Päijät-Hämeen liitto: Juha Hertsi
 • Etelä-Karjalan liitto: Jari Lantta
 • Pohjois-Karjalan maakuntaliitto: Seppo Tiainen
 • Etelä-Savon liitto: Janne Nulpponen
 • SANK: Raimo Kurki

Saaristoliikennetyöryhmä

Saaristoliikennetyöryhmä on saaristoasiain neuvottelukunnan oma työryhmä. SANK asetti saaristoliikennetyöryhmän seuraamaan Antti Rinteen hallituksen ohjelmassa olevaa kirjausta: Saaristoliikenteen kaluston uudistamista jatketaan. Säilytetään saaristoliikenteen maksuttomuus. Työryhmän tehtävänä on

 • selvittää, miten saaristoliikennettä tulee kehittää, jotta se palvelee nykyistä paremmin saariston vakinaisten asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden, saaristossa toimivien yrittäjien, matkailijoiden ja saaristossa satunnaisesti käyvien tarpeita
 • tarkastella vaadittavaa liikennepalvelujen kysynnän ja tarjonnan laatua ottaen huomioon palvelujen tasapuolinen tuottaminen
 • arvioida, mikä on nykyisen kaluston jäljellä oleva käyttöikä
 • harkita, miten palvelujen tuottamista koskevat sopimukset saadaan kestoltaan ja niiden rahoituksen turvaamisen suhteen sellaisiksi, että palvelujen tuottajat voivat sopimusten puitteissa toimia riittävän pitkäjänteisesti

Työryhmän jäsenet:

 • SANK: Raimo Kurki (työryhmän puheenjohtaja)
 • SANK: Elina Auri
 • Varsinais-Suomen ELY-keskus: Jari Nieminen 
 • Liikenne- ja viestintävirasto: Juha-Matti Korsi
 • Suomen Matkustajalaivayhdistys ry: Juha Nyberg
 • Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus: Sari Repka
 • Ulkosaariston neuvottelukunta: Tiina Johansson
 • Varsinais-Suomen liitto: Sami Heinonen

Yksityistielossityöryhmä

Työryhmän tehtävänä on yksityistielosseja koskevien asioiden seurata ja valmistelu sekä yksityistielosseja koskevien esitysten laatiminen. Tavoitteena on lossien toiminnan parantaminen.

Työryhmän jäsenet:

 • Varsinais-Suomi: Teijo Lehtola, Jari von Zweygbergk (työryhmän puheenjohtaja)
 • Itä-Suomi: Esko Mielikäinen, Tapio Mikkonen
 • Keski-Suomi: Timo Enqvist
 • Kaakkois-Suomi: Taisto Kainulainen, Eeva-Liisa Inkeroinen (varapuheenjohtaja), Pekka Riikonen