Muita järjestöjä ja liittoja

FÖSS – Finlands öar rf

FÖSS ordnar årligen evenemang så att skärgårds- och öbor kan träffas och leder projekt med målsättningen att trygga och utveckla servicen på öarna. Föreningen är grundad 2006. Våra medlemmar är privatpersoner, föreningar, företag och kommuner. FÖSS är medlem i ESIN, European Small Islands Federation, som aktivt arbetar för att öka samarbetet mellan EU och de nationella ö-föreningarna.

http://foss.fi/ 


Kalatalouden Keskusliitto

Kalatalouden Keskusliitto on valtakunnallinen, kaksikielinen kalatalouden kehittämis- ja edistämisjärjestö. Kalatalouden Keskusliitto on yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa kalavarojen kestävän ja vastuullisen käytön ja hoidon puolestapuhuja ja toimija.

https://ahven.net/

Skärgårdshavets biosfärområdet - Saaristomeren biosfäärialue

Biosfärområdets uppdrag är att stödja, bevara och utveckla områdets natur, kultur och entreprenörskap på en hållbar grund.

http://biosfar.fi/

Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry

Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL r.y. on suomalaisen ammattikalastajan ja kalastuselinkeinon edustaja.

http://www.sakl.fi/index.php/fi/

Suomen Majakkaseura

Suomen Majakkaseuran tavoitteena on majakoiden ja niihin liittyvän rakennus- ja kulttuuriperinnön suojeleminen. Suojelukohteina ovat myös saariston ja sisävesistöjen arvokkaat pookit, kummelit ja loistot. Jaamme tietoa majakoista ja majakkaperinteestä ja tuomme yleiseen tietoisuuteen uhattujen kohteiden tilanteen.

https://www.majakkaseura.fi/

Suomen Matkailuorganisaatioiden yhdistys - Suoma ry

Suoma toimii kotimaan matkailun alueellisten organisaatioiden, matkailukeskus-organisaatioiden ja I-kilpi matkailutoimistojen yhteiselimenä ja edunvalvontajärjestönä matkailualan keskusjärjestöihin, valtion matkailuhallintoon ja muihin alalla toimiviin yhteisöihin nähden.

http://www.suoma.fi/

Suomen Omakotiliitto ry

Suomen Omakotiliitto ry on alansa ainoa valtakunnallinen pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö, joka edistää pientalovaltaista elämänmuotoa.

https://www.omakotiliitto.fi/

Vapaa-ajan asukkaiden liitto ry VAAL

Vapaa-ajan asukkaiden liitto ry VAAL on valtakunnallinen vapaa-ajan asukkaiden edunvalvonta ja etujärjestö, johon kuuluu paikallisia vapaa-ajan asukasyhdistyksiä sekä valtakunnallisia yhdistyksiä

https://www.vaal.fi/