Liikenne

Finferries

Suomen Lauttaliikenne Oy eli Finferries on Suomen valtion kokonaan omistama lautta- ja yhteysalusliikennettä suorittava osakeyhtiö.

https://www.finferries.fi/

Suomen Matkustajalaivayhdistys -Passagerarfartygsföreningen i Finland ry

Yli neljänkymmenen vuoden aikana kaikkiaan neljään eri yhdistykseen kuuluneet rannikko- ja sisävesialueilla toimivat henkilöliikennevarustamot ovat keskittäneet voimansa 19.11.2004 perustettuun yhteen valtakunnalliseen edunvalvontayhdistykseen. Yhdistys on kaksikielinen ja siihen kuuluu jäseniä myös Ahvenanmaalta.

http://www.kesatieonvesitie.fi/

Suomen Purjehdus ja Veneily ry

Suomen Purjehdus ja Veneily ry on suomalaisten pursi- ja veneilyseurojen etujärjestö. Se edistää, ohjaa ja valvoo suomalaista purjehdusta ja veneilyä.

https://spv.fi/

Suomen Satamaliitto

Suomen Satamaliitto tuo rahti- ja matkustajasatamien kannan päätöksentekoon Suomessa ja EU:ssa. Satamaliiton jäseninä on 30 meri- ja sisävesisatamaa, jotka kehittävät satamainfrastruktuuriaan ja tarjoavat satamapalveluita. Jäsenkunnassa on niin yleisiä kuin teollisuussatamia.

http://www.satamaliitto.fi/fin/

Venealan keskusliitto Finnboat ry

Finnboat on maamme venealan teollisuuden ja kaupan toimialajärjestö.

http://www.finnboat.fi/fi/index.html