Mitä, missä ja milloin - Mökkibarometri selvittää suomalaisten mökkeilytottumuksia

Uutiset
Kuvituskuva, saunan lämmittäminen, halkoja ja vesiämpärit

Uuden Mökkibarometrin laadinta on käynnistynyt. Tutkimus toteutetaan saaristoasiain neuvottelukunnan toimeksiannosta ja tutkimuksen toteutuksesta vastaa Luonnonvarakeskus (Luke).

Suomalaiset ovat vapaa-ajan asunnoillaan hyvin viihtyvää kansaa: Suomessa on yli puoli miljoonaa vapaa-ajan asuntoa ja niillä on arvioitu olevan noin 2,4 miljoonaa säännöllistä käyttäjää. Mökkeilyn suosio on suurimmillaan erityisesti kesäkuukausina, ja monen paikkakunnan asukasluku moninkertaistuukin kesällä vapaa-ajan asukkaiden myötä. Korona-vuosi on lisännyt entisestään vapaa-ajan asunnoilla vietettyä aikaa ja samalla tuonut esille ihmisten monipaikkaisuuden.

Saaristoasiain neuvottelukunta on vuodesta 2003 asti seurannut vapaa-ajan asumista Mökkibarometrien avulla. Edellinen Mökkibarometri on laadittu vuonna 2016. Mökkibarometrit ovat tärkeitä tietolähteitä selvitettäessä vapaa-ajan asuntojen käyttöä, varustetasoa, vapaa-ajan asukkaiden palveluiden käyttöä sekä heidän suhdettaan mökkikuntaan. Mökkibarometrin tulokset antavat tärkeää tietoa päätöksenteon tueksi. Mökkibarometrin tulosten avulla pystytään paremmin suuntaamaan toimia vapaa-ajan asumisen kehittämiseksi niin, että ne vastaavat vapaa-ajan asukkaiden toiveita. Mökkibarometrin tuloksia hyödyntävät niin kunnat, tutkijat kuin viranomaiset, jotka tekevät töitä vapaa-ajan asumiseen liittyvien kysymysten parissa.

Mökkibarometrin aineisto kerätään sähköisen kyselyn avulla huhtikuun aikana. Pyyntö osallistua barometrin sähköiseen kyselyyn on lähetetty 5 000 vapaa-ajan asunnon omistajalle sekä Manner-Suomessa että Ahvenanmaalla. Mökkibarometrin on määrä valmistua kesäkuussa 2021.

Tutustu: Mökkibarometri 2021