Suomessa lämmin kulttuurikesä - HAMA-työryhmä kerää tietoa harvaan asuttujen alueiden kulttuuritoiminnasta

Uutiset
Kuvituskuva: tyttö kirjastossa

Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä haluaa kuulla harvaan asuttujen alueiden toimijoiden ajatuksia paikkakuntansa kulttuurikentästä.

Tarkoituksena on kartoittaa, millaista kulttuuritoimintaa harvaan asutuilla alueilla on tällä hetkellä, ja millaista toimintaa puolestaan kaivattaisiin vielä lisää. Ryhmä haluaa myös lisätietoa kulttuuritoiminnan ja tapahtumien ympärivuotisuudesta, sekä saavutettavuudesta.

Vastauksia toivotaan laajalta joukolta, mm. kulttuurin tuottajilta ja kuluttajilta, yrittäjiltä sekä kuntien, järjestöjen, kehittämisorganisaatioiden ja maakuntaliittojen edustajilta.

Kyselyn löydät osoitteesta https://link.webropol.com/s/hama-kulttuurikysely. Kysely on auki 1.7.2021-8.9.2021, ja siihen voi vastata sekä suomeksi että ruotsiksi. Työryhmä toivoo, että kyselyä jaetaan laajasti harvaan asuttujen alueiden kulttuuritoimijoiden keskuudessa.

− Parhaillaan eletään kiivainta ja lämpimintä kulttuuriaikaa, ja kulttuuritoimijat kokoontuvat yhteen ympäri Suomen. Toivomme heidän pistävän pystyyn ideariihen kyselyn tiimoilta ja pohtivan yhdessä sitä, millaisissa asioissa harvaan asuttujen alueiden kulttuurikenttä kaipaa tukea, toivoo työryhmän puheenjohtaja Hanna Huttunen.

− Olisi hienoa, jos saisimme paljon vastauksia, jotta työryhmällä olisi syksyllä jatkuvassa työssään hyvä kuva kulttuuritoimijoiden tukitarpeista.

Kyselyn taustalla olevan harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän tehtävänä on seurata harvaan asuttujen alueiden erityiskysymyksiä sekä vahvistaa näiden alueiden elinvoimaisuutta. Työryhmä on kesäkuussa hyväksytyssä toimintasuunnitelmassaan linjannut haluavansa tukea harvaan asuttujen alueiden kulttuuritoimintaa osana alueiden elinvoimaisuuden ylläpitämistä ja lisäämistä. Muita tuettavia teemoja ovat koulutus, monipaikkaisuus ja pitkän aikavälin, laajempaa lainsäädäntötyötä vaativat muutokset. Työryhmän toimintasuunnitelma on luettavissa täällä (linkki ulkoiselle sivulle).

Harvaan asutut alueet kattavat merkittävän osan eli yli 68 % Suomen pinta-alasta. Aluemäärittely pohjautuu Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämän paikkatietopohjaiseen kaupunkimaaseutuluokitukseen (linkki ulkoiselle sivulle).

Lisätiedot:
Hanna Huttunen, työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi
Maria McPartlin, hallinnollinen avustaja, maa- ja metsätalousministeriö: etunimi.sukunimi@mmm.fi