SANK haluaa yhtäläiset oikeudet saaristolaisille postinjakeluun kuin muuallakin Suomessa asuville

Uutiset
Kuvituskuva, jossa pelastusrengas.

Postinjakelu on tärkeä osa peruspalveluita ja elinehto elinvoimaiselle saaristolle, niin saariston asukkaiden kuin yritystoiminnan näkökulmasta.

Saaristoasiain neuvottelukunta pitää tärkeänä, että saaristolaisilla on samanlaiset oikeudet postiin peruspalveluna kuin muuallakin Suomessa. ”Toimivalla postinjakelulla on oikeastaan suurempi merkitys saaristossa kuin muualla Suomessa, koska harvoin löytyy muita vaihtoehtoja. Palvelujen lakkauttamisen sijaan tulisi tehostaa palveluiden järjestämistä, ja postipalvelu on yksi näistä”, toteaa SANK:n puheenjohtaja Sandra Bergqvist.

Liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan parhaillaan postilain päivittämistä. Valtioneuvoston asettaman työryhmän tehtävänä oli selvittää, millaisia vaihtoehtoja on turvata postin ja sanomalehtien jakelu koko maassa sekä postinjakelu harvaan asutuilla alueilla ja saaristossa. Työryhmä on saanut työnsä päätökseen ja sitä on ollut mahdollista kommentoida. Saariston näkökulmasta keskeistä on postilaissa olevat kirjaukset vaikeakulkuiseen saaristoon liittyen.

SANK pitää erittäin tärkeänä ja hyvänä asiana, että postilaissa olevaa vaikeakulkuisuuden määritelmää halutaan jatkossa täsmentää. Neuvottelukunnan mukaan saaristoa ei voida pitää vaikeakulkuisena, mikäli saaristoon on liikenneyhteys yhteysaluksella, maantielossilla tai lautalla. Neuvottelukunta muistuttaa, että saaristoliikenneyhteyksien päässä asuu tuhansia saaristolaisia, jotka eivät koe asuvansa vaikeakulkuisessa saaristossa, jossa mm. toimii julkinen liikenne. Neuvottelukunta ehdottaakin, että saariin joihin on yhteysalus-, maantielautta- tai lossiyhteys postinjakelu- ja keräilytiheys olisi sama kuin muuallakin haja-asutusalueella.

Lisäksi SANK ehdottaa, että postilain päivittämisen yhteydessä mietittäisiin rohkeasti uusia tapoja järjestää postinjakelu esimerkiksi digitalisaatiota ja miehittämättömiä ilma-aluksia hyödyntäen. Uusia tapoja voitaisiin testata erilaisin kokeiluin. ”Saaristoalueet olisivat, mitä parhaimpia alueita testata uudenlaisia tapoja hoitaa postinjakelu sekä –keräily. Myös valtion rahoittaman saaristoliikenteen ja sen henkilökunnan roolia postinjakelussa tulisi miettiä uudella tavalla”, toteaa Bergqvist.

Postilain valmistelutyö jatkuu virkamiestyönä. Hallituksen esitysluonnos on tarkoitus lähettää lausunnoille keväällä 2021, mitä ennen järjestetään sidosryhmille avoin kuulemistilaisuus. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa syksyllä 2021.