Saaristolain päivittämistä valmisteleva työ on käynnistynyt

Uutiset
Kuvituskuva: mies riippukeinussa

Saaristolaisten oma laki, laki saariston kehittämisen edistämisestä, on annettu vuonna 1981. Laki on tärkeä saaristolaisille, sillä sen myötä saariston erityisolosuhteet tunnistetaan valtion suunnalta erityistä huomiota tarvitseviksi. Saaristolaissa säädetään muun muassa saariston palveluista, elinkeinotoiminnan tukemisesta sekä liikenne ja kuljetuspalveluista.

Yhteiskunta ja toimintaympäristö ovat muuttuneet saaristolain voimaantulon jälkeen. Esimerkiksi yleistynyt monipaikkaisuus on lisännyt saaristossa asuvan ja aikaansa viettävän väestön määrään suuremmaksi kuin koskaan. Neljä vuosikymmentä sitten ei osattu ajatella, että nettiyhteydet ja verkossa asiointi olisi arkipäivää, vaan tärkeää oli saada saariin sähköt. Myös tapa kirjoittaa lakeja on muuttunut 40 vuodessa. Saaristolakiin kohdistuukin päivityspaineita niin lakiteknisesti kuin lain sisältöön liittyen.

Saaristolain päivittäminen vaatii kirjauksen hallitusohjelmaan, jotta päivitystyössä onnistutaan. Sanna Marinin hallitusohjelmassa tuota kirjausta ei kuitenkaan ole. Varsinaiseen lain päivitystyöhön ei siis voida vielä ryhtyä, mutta lain päivittämistä valmisteleva työ käynnistyi vuoden 2021 lopulla. Lain päivittämistä valmistelevassa työssä arvioidaan lain päivittämistarpeet; mikä toimii ja mikä ei.

Lain päivittämistä valmisteleva työ tehdään avoimesti ja osallistavasti. Yksi osa osallistavuutta olivat alueelliset kuulemistilaisuudet, joita järjestettiin vuodenvaihteen molemmin puolin yhteensä 12. Kuulemistilaisuuksiin osallistui lähes 200 saaristo- ja vesistöalueiden edustajaa 23 kunnasta. Mukana oli niin kuntapäättäjiä, yrittäjiä, järjestöjen edustajia kuin saaristolaisia. Saaristolaisille on lähetetty kysely lain päivittämistarpeiden kartoittamiseksi, johon on vastausaikaa 15.4.2022 asti. Kyselylomake löytyy tästä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/B1C5B46080CA345D ja siihen ovat tervetulleita vastaamaan kaikki saaristoasioista kiinnostuneet.

Lain päivittämistä valmistelevaan työhön on mahdollista osallistua vielä kyselyn jälkeenkin. Lain päivitystarpeet kirjataan arviomuistioon, joka lähetetään lausuntokierrokselle loppukesästä. Lausuntopalautetta voi antaa kuka vaan. Työ on tarkoitus saattaa päätökseen vuoden 2022 loppuun mennessä.

Lisätietoja lain päivitystä valmistelevasta työstä antavat maa- ja metsätalousministeriössä Elina Auri, johtava asiantuntija, elina.auri@gov.fi, puh. 0295 162 041 ja Sami Tantarimäki, suunnittelija, sami.tantarimaki@gov.fi, puh. 0295 162 330.