Saaristolain päivittäminen käynnistyy

Hallituksen tavoitteena on päivittää vuodesta 1981 voimassa ollut saaristolaki. Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut saaristolain päivittämistä varten työryhmän, johon on koottu lain kannalta keskeisten ministeriöiden ja sidosryhmien edustajia. Osana saaristolain valmistelua järjestetään avoimia kuulemistilaisuuksia vuonna 2025 ja lausuntokierros vuonna 2026.

Pääministeri Orpon hallitusohjelmassa on kirjaus saaristolain päivittämisestä. Lainuudistustyön pohjana toimii maa- ja metsätalousministeriön johdolla vuosina 2022-2023 laadittu arvio saaristolain päivittämistarpeesta. Arviossa tarkastellaan pykäläkohtaisesti saaristolain muutostarpeita ja tuodaan esille eri sidosryhmien sekä saaristolaisten näkemyksiä saaristolain päivittämisestä. Näkemyksiä on kerätty kuulemistilaisuuksissa, sähköisellä kyselyllä sekä lausuntokierroksen avulla.

Vuodesta 1981 voimassa ollut saaristolaki (494/81, 1138/93) velvoittaa valtiota ja kuntia toimimaan saariston elinkeinojen, liikenneyhteyksien ja muun infrastruktuurin, palvelujen sekä ympäristön turvaamisen puolesta. Saariston liikenneyhteyksiä sekä saaristokuntaa koskevat pykälät ovat kenties lain painavimmat pykälät. Liikennepykälän kautta säädellään saariston yhteysalusliikennettä, ja saaristokuntapykälää hyödynnetään kuntien peruspalveluiden valtionosuuksien laskennassa, sillä osa laskennallisista kustannuksista määräytyy saaristoisuuden perusteella.

"Saaristolain muutokseen haetaan kehittävää otetta ja katsotaan eteenpäin nykyisen toteavuuden sijaan, kuten on toivottu. Lain kirjauksilla tuodaan vakautta ja luottamusta saariston asukkaille saaristossa asumiseen ja elämiseen", toteaa maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah.

Kansalaisten näkemykset esiin kuulemistilaisuuksissa ja lausuntokierroksella

Osana saaristolain valmistelua järjestetään pykäläluonnoksiin liittyviä kuulemistilaisuuksia (vuonna 2025) sekä lausuntokierros (vuonna 2026). Valmistelussa kuullaan saaristoasiain neuvottelukuntaa (SANK) ja sillä on mahdollisuus kommentoida pykäläluonnoksia työn edetessä. Saaristolain päivittämisen etenemistä voi seurata saaristopolitiikka.fi ja mmm.fi –sivuilla.

Saaristolain päivittämistä valmisteleva työryhmä asetettu

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut saaristolain päivittämistä varten työryhmän. Sen tehtävänä on valmistella saariston kehityksen edistämisestä annetun lain (494/1981, jäljempänä saaristolaki) päivittämistä. Neuvottelukunnan toimikausi on 25.1.2024 – 31.12.2026. Työryhmän tueksi asetettiin myös sihteeristö. Työryhmä laatii hallituksen esityksen saaristolaiksi sihteeristön laatimien pykäläluonnosten pohjalta. Työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 29.1. ja kokoontuu kevään aikana ainakin kaksi kertaa.

Työryhmän jäsenet edustavat lain päivittämisen kannalta keskeisimpiä ministeriöitä. Lisäksi työryhmässä on mukana maakuntien liittojen edustajat, edustajat ELY-keskuksista, Kuntaliitosta sekä Hyvinvointialueyhtiö Hyvilistä.

Työryhmän jäsenet ovat:

Puheenjohtaja:

 • Minna-Mari Kaila, osastopäällikkö, maa- ja metsätalousministeriö

Varapuheenjohtajat:

 • Tanja Viljanen, hallitusneuvos, maa- ja metsätalousministeriö 
 • Taina Vesanto, maatalousneuvos, maa- ja metsätalousministeriö

Muut jäsenet (varajäsenet sulkeissa):

 • Minna Valtavaara, ympäristöasiantuntija, sisäministeriö
 • Suvi Savolainen, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö
 • Minna Polvinen, neuvotteleva virkamies, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Tiina Ranne, hallitusneuvos, liikenne- ja viestintäministeriö (Väinö Pitkänen, ylitarkastaja)
 • Petra Metsälä, johtava asiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö (Mikko Härkönen, neuvotteleva virkamies)
 • Antti Kuopila, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Sanna Andersson, ympäristöneuvos, ympäristöministeriö
 • Hannu Mars, johtaja, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Maria Konsin-Palva, johtava asiantuntija, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
 • Tuovi Päiviö, johtaja, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Jens Skog, ylitarkastaja, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
 • Olli Riikonen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto (Irmeli Myllymäki, kehittämispäällikkö)
 • Seppo Tiainen, kuntakehityspäällikkö, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
 • Malla Rannikko-Laine, vt. edunvalvontajohtaja, Varsinais-Suomen liitto
 • Johanna Lindholm, juristi, Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy (Annika Korpela, juristi)

Työryhmän sihteerit:

 • Elina Auri, johtava asiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö
 • Lasse Saarela, hallitussihteeri, maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

 • Auri, Elina

  Johtava asiantuntija, pääsihteeri, saaristoasiain neuvottelukunta (SANK)

  Sähköpostiosoite: elina.auri@gov.fi
  Puhelinnumero: 0400 744 900