Mökkeilyn hiilijalanjälki laskettu ensimmäistä kertaa – tutustu aiheeseen esitteen kautta

Tuore Mökkeilyn hiilijalanjälki Suomessa -esite kertoo, että mökkeilyn kokonaishiilijalanjälki Suomessa muodosti vajaat 3 % vuoden 2021 kotitalouksien kulutuksen hiilijalanjäljestä. Hiilijalanjälki sisältää mökkien energiankulutuksen, mökkeilyyn liittyvän liikkumisen kuten matkat kotoa mökille ja mökiltä käsin tehtävät kauppamatkat, veneilyn mökillä sekä tavaroiden ja palveluiden kulutuksen.

Mökkien varustetaso ja koko sekä mökkeilyn tavat vaihtelevat ja aiheuttavat eroja esimerkiksi energian kulutuksessa, mökkimatkoissa, veneilyssä ja muussa kulutuksessa. Esitteessä kerrotaan esimerkkeinä kolmen erilaisen mökkeilevän perheen hiilijalanjäljen muodostuminen. Kaikkien kolmen esimerkkiperheen hiilijalanjälki jakaantuu samansuuntaisesti: mökkeilyyn liittyvä liikenne on suurin päästöjen lähde. Liikenteen jälkeen eniten vaikutuksia aiheutuu sähkön kulutuksesta sekä tavaroista ja palveluista. Veneilyn osuus päästöistä on pienempi. Mökkien välillä hiilijalanjälki ja sen jakaantuminen eri osa-alueisiin vaihtelevat kuitenkin suuresti.

Esite on luettavissa sähköisesti saaristopolitiikka.fi -sivuilla. Se sisältää myös 9+1 vinkkiä ilmastofiksumpaan mökkeilyyn. Esite julkaistiin valtakunnallisessa saaristoseminaarissa 10.10. Naantalissa.

Esite on osa Suomen ympäristökeskuksen (Syke) toteuttamaa Mökkeilyn hiilijalanjälki -hanketta. Hankkeen tavoitteena on selvittää mökkeilyn ilmastovaikutukset Suomessa. Hankkeen loppuraportti julkaistaan alkuvuodesta 2024. Samalla julkaistaan laskuri, jonka avulla jokainen voi arvioida oman mökkeilynsä hiilijalanjälkeä. Hanketta rahoittavat maa- ja metsätalousministeriö / saaristoasiain neuvottelukunta, ympäristöministeriö ja Syke, ja se toteutetaan yhteistyössä Vapaa-ajan asukkaiden liiton ja Suomen Omakotiliiton kanssa.

Lisätiedot