Yksityisteiden lossipäiviä vietettiin tänä keväänä Turussa

Perinteeksi muodostunut Yksityisteiden lossipäivät järjestettiin 30.5.-31.5.2023 jo neljännen kerran yhdessä saaristoasiain neuvottelukunnan kanssa.

Tapahtuma on suunnattu erityisesti sellaisille tiekunnille, jotka hallinnoivat lossien ja lauttojen toimintaa. Suurin osa näistä losseista ja lautoista sijaitsevat Turun saaristossa ja Saimaan alueella. Paikalle saapui noin 30 osallistujaa. Mukana oli tiekuntien edustajia, kuntien ja valtion virkamiehiä sekä muita aiheesta kiinnostuneita.

Kaksipäiväinen tapahtuma piti sisällään seminaarin ja tutustumiskierroksen Turun alueen lossikohteisiin. Turku osoittautui loistavaksi tapahtumapaikaksi tämän vuoden Yksityisteiden lossipäiville ja aurinkoinen sää suosi lossiretkelle lähteneitä.

Päivän aikana kuultiin saaristoliikenteeseen liittyviä puheenvuoroja

Yksityisteiden lossipäivät avasi Varsinais-Suomen liiton saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen. Hän korosti puheessaan, että yksityistiet ovat tärkeä osa saaristoliikenteen kokonaisuutta. Seuraavaksi Suomen Tieyhdistyksen toimitusjohtaja Simo Takalammi johdatti yleisön alan ajankohtaisiin asioihin. Takalammi mainitsi muun muassa korotetut valtionavustukset vuoteen 2025 asti, mikä tarkoittaa lossien kohdalla 5 % nousua avustuksiin.

TYKS-sairaalapalvelujen ensihoitopäällikkö Tomi Nieminen kertoi omassa esityksessään ensihoitopalveluista saaristossa. Aiheina olivat ensihoitopalvelun järjestäminen ja saaristoalueen valmius toimia hätätilanteen sattuessa. Yleisessä keskustelussa eniten esille nousivat ajan, etäisyyden ja saavutettavuuden tärkeys.

- Saumaton yhteistyö kaikkien viranomaisten kanssa on erittäin tärkeää, Nieminen kiteyttää.

Päivän ohjelmaa jatkoi Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin erityisasiantuntija Matti Mämmi. Hän kertoi omassa puheenvuorossaan yksityistielosseja koskeva lainsäädännöstä ja sitä koskevista muutoksista. Sen lisäksi keskustelua herätti yksityistielossien turvallisuusvaatimukset ja huoli vesiliikenteen turvallisuudesta.

Seuraavaksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tieinsinööri Tapani Jaakkola avasi maantielauttaliikenteen hankintastrategiaa. Hän mainitsi esityksessään, että strategisten tavoitteiden keskiössä ovat ympäristöystävällisyys, kustannustehokkuus ja energiatehokkuus. Tärkeitä seikkoja olivat myös kaluston uusiminen, painorajoituksettomuus, palvelutaso ja toimintavarmuus. Sen lisäksi esityksessä tuotiin esille Järvi-Suomen ja Saaristomeren sopimusten kilpailutus.

Osallistujat pääsivät jakamaan kokemuksiaan

Lounaan jälkeen osallistujat ja tiekunnat esittäytyivät. Keskustelu oli aktiivista – vinkkejä ja kokemuksia jaettiin puolin ja toisin. Keskustelun puheenaiheina olivat muun muassa valtionavustukset, rahoituskysymykset, nousevat kustannukset ja lainsäädäntö.

Keskusteluosion jälkeen SANK:n yksityistielossityöryhmän ajankohtaiskatsauksen esitteli työryhmän puheenjohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen. Katsauksen aikana keskusteltiin saaristopoliittisista kysymyksistä, SANK:n tulevaisuuden painopisteistä sekä losseja koskevasta yleissitovasta työehtosopimuksesta. Tiekuntien edustajat jakoivat käytännön esimerkkejä lossiliikenteen järjestämisestä ja työehtosopimuksen soveltamisesta.

Viimeisenä puhujana oli Suomen Lauttaliikenne Oy:n työturvallisuus- ja liikennejohtaja Matti Markkanen, joka esitteli sähkölauttoja ja niiden mahdollisuuksia. Päivän päätteeksi ohjelmassa oli vierailu Länsi-Suomen meriliikennekeskuksessa. Vierailulla todettiin, että Turun meriliikennekeskuksessa valvotaan alusliikennettä Suomen kansallisilla merialueilla aina Saaristomereltä Tornioon asti. Lisäksi Valvonta-alueeseen kuuluu myös Ahvenanmeren eteläinen osa.

Päätöspäivänä tutustuttiin lossikohteisiin

Päätöspäivänä osallistujat pääsivät merimatkalle aurinkoiseen säähän matkustamalla Paraisen ja Nauvon välisen reitin hybridilautta Elektralla. Siitä matka jatkui kohti Sandön yksityistielossia. Sandön lossi on yksi Suomen 21:stä yksityistielossista. Retki tarjosi paljon käytännön vinkkejä lossiliikenteen järjestämiseen ja runsas keskustelu siivitti matkaa.

Kiitos kaikille osallistuneille. Yksityisteiden lossipäivät järjestetään jälleen ensi vuonna – tavataan silloin Lappeenrannassa.

Juttu on julkaistu alun perin Suomen tieyhdistyksen nettisivuilla.

Kirjoittaja