Ansök om projektfinansiering för tematiskt nätverksprojekt för landsbygdspolitiken och skärgårdspolitiken 2021–2023

Teman för ansökningsomgången är barnfamiljer på landsbygden och i kust-, skärgårds- och vattendragsområden. Ansökningstiden utgår 31.8.2021 kl. 16.15.

Barn, unga och barnfamiljer spelar en viktig roll när det gäller att trygga och stärka landsbygds- och skärgårdsområdenas livskraft. En miljö som är öppen, trivsam och trygg för barn och unga är av största vikt med tanke på bättre välbefinnande och trivsel. Forskning visar att en god barndom och ungdom samt ett positivt sätt att tala om landsbygden påverkar barns, ungas och i synnerhet flickors tankar om att flytta bort från och tillbaka till landsbygden i ett senare skede av livet.

Landsbygdspolitiska rådet och skärgårdsdelegationen inleder för första gången ett gemensamt nätverksprojekt, ”Barnfamiljer på landsbygden och i kust-, skärgårds- och vattendragsområden”. Gå över till anvisningsbrevet.

Syftet med nätverksprojektet är att öka barns och barnfamiljers välbefinnande och göra vardagen i landsbygds- och skärgårdsområden smidigare. Nätverket fokuserar särskilt på att trygga och utveckla tjänster som är riktade till och viktiga för barn, unga och barnfamiljer.

I nätverksprojektet behandlas och främjas bland annat följande teman: multilokalitet, boende på landsbygden, småbarnspedagogik, undervisning och närskola, trafiktjänster och skoltransporter, biblioteks-, kultur- och idrottstjänster samt modeller med anknytning till dessa och även samarbete mellan offentlig verksamhet, privat verksamhet och medborgarverksamhet. Dessutom har nätverksprojektet till uppgift att sprida god praxis.

Nätverksprojektet är landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden. Det ska finansieras under moment 30.10.63. Finansiering reserveras årligen sammanlagt cirka 100 000 euro.

Med anslaget finansieras ett projekt som stöder genomförandet av

 • det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2021–2027
 • de uppgifter som hör till det landsbygdspolitiska rådet
 • det nationella programmet för utveckling av skärgårds- och vattendragsområdena 2020–2023
 • de uppgifter som hör till skärgårdsdelegationen.

I projektet betonas växelverkan mellan forskning och utveckling. Projektet ska vara landsomfattande samt landsbygdspolitiskt och skärgårdspolitiskt sett viktigt. Ur anslaget beviljas inte finansiering för regionala eller lokala projekt. Jord- och skogsbruksministeriet använder i alla forskningsprojekt i regel en totalkostnadsmodell, vilket innebär att ansökningarna bör göras med beaktande av den.

Endast ett projekt finansieras. Läs alla instruktioner noggrant. För att ta fram en projektplan är det möjligt att på begäran få det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet av jord- och skogsbruksministeriet. Kontaktinformationen finns nedan.

Projektfinansiering söks via jord- och skogsbruksministeriets elektroniska tjänst (på finska). Ansökningstiden utgår 31.8.2021 kl. 16.15.

Tilläggsinformation

 • Husberg, Antonia

  Maaseutupolitiikan neuvoston vt. pääsihteeri

  Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@mmm.fi
  Puhelinnumero: +358 (0)295 16 2033

  Antonia toimii maaseutuylitarkastajana maa- ja metsätalousministeriössä Maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) hanke- ja viestintävastaava sekä erityisasiantuntijatehtävissä. Hän toimii myös Maaseutuparlamentti 2020 -tapahtuman päätuottajana.

 • Auri, Elina

  Johtava asiantuntija, pääsihteeri, saaristoasiain neuvottelukunta (SANK)

  Sähköpostiosoite: elina.auri@gov.fi
  Puhelinnumero: 0400 744 900