”Saaristot, vesistöt ja rannikot ovat Suomen aarteita”

Hans Erik Lindqvist

Närpiön kaupunginjohtaja Hans-Erik Lindqvistille meri, kalastus, uinti ja veneily ovat tärkeitä asioita. Lindqvistin mukaan hänen sydämensä on omalla mökillä saaristossa. Puhuttaessa Suomen saaristoista, vesistöistä ja rannikoista hän korostaa niiden ainutlaatuisuutta ja peräänkuuluttaa niiden huomioimisen tärkeyttä.

Rannikko ja saaristo omaavat vahvaa vetovoimaa Närpiössä

Närpiössä rannikko ja saaristo ovat paikallisille hyvin merkityksellisiä. Lindqvist kertoo Närpiön vetovoiman nojaavan pitkälti meren läheisyyteen. Rannikko ja saaristo houkuttelevat muun muassa perheitä, ja se näkyy esimerkiksi koulupaikkojen lisääntyneenä tarpeena. Lindqvist painottaa, että Närpiön saaristossa ja rannikolla on paljon vetovoimaa asutuksen näkökulmasta. Moni närpiöläinen haluaisi esimerkiksi asua vapaa-ajan asunnossaan ympäri vuoden. Etenkin Närpiön helmi Eskilsön saari on vetovoimainen ja asukkaiden määrä on kasvussa. ”Rantakylien vetovoima perustuu täysin meren läheisyyteen”, Lindqvist sanoo.

Saaristolla on monia vahvuuksia kaupungin näkökulmasta. Lindqvist painottaa, että Närpiön saaristossa on paljon matkailumahdollisuuksia. Tanssilavat, ravintolat ja telttailualueet houkuttelevat matkailijoita saaristoon. Hän sanoo yrittäjyyteen panostamisen olevan tärkeää, sillä saaristossa on vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Närpiössä pyritään panostamaan turismiin yhä enemmän, joten etenkin matkailualalle kaivataan lisää yrittäjyyttä. Lindqvist huomauttaa, että kotimaanmatkailun suosion noustessa turismin kehittymiselle on hyvät edellytykset.

Helpotusta saariston vakituiseen asumiseen

Saaristo näkyy kaupungin toiminnassa esimerkiksi haja-asutusalueiden ja vapaa-ajan asukkaiden tarpeiden huomioimisena. Lindqvistin mukaan moni saaristossa oleskeleva on monipaikkainen ihminen, joka viettää puolet ajastaan vapaa-ajan asunnossa. Monipaikkaisuuteen liittyy myös haasteita, jotka usein liittyvät saariston palveluiden turvaamiseen.

Merkittävin Närpiön saariston ja rannikon haaste liittyy Lindqvistin mukaan ranta-alueiden kaavoitukseen. Vakituisen asutuksen kehittämiselle olisi kysyntää, mutta rannikkoalueet ovat pitkälti jo vapaa-ajan asutuksen käytössä. Lindqvistin mukaan Närpiössä olisi tarve helpottaa vapaa-ajan asuntojen muuttamista vakinaisiksi.

Lisää omaehtoista kehittämistä

Lindqvist peräänkuuluttaa omaehtoista kehittämistä ja sitä, että ihmisille annetaan vapaammin mahdollisuus kehittää omaa aluettaan. Yhdistystoiminta on Närpiössä vilkasta, ja kolmannen sektorin tukeminen onkin Lindqvistin mukaan hyvin tärkeää. Lindqvist sanoo, että saariston asuttuna pitämisestä on hyötyä myös ilmastokysymyksissä: saaristoasujat ovat yleisesti ottaen vastuuntuntoisia ja haluavat pitää huolen ainutlaatuisesta elinympäristöstään.

Saaristoasiain neuvottelukunta on Lindqvistin mukaan edellytys sille, että saaristoalueilla on mahdollisuus kehittyä. Hän kannustaa neuvottelukuntaa jatkamaan hyvää työtään. Lindqvist toivoo, että saaristoa nostetaan aktiivisesti mukaan päätöksentekoon, sillä hänen mukaansa satsaus saaristoon maksaa itsensä moninkertaisena takaisin. Tämän lisäksi Lindqvist peräänkuuluttaa yhteen hiileen puhaltamista. Hänen mukaansa on tärkeää, että erilaiset saaristoalueet toimivat yhteistyössä toistensa kanssa yhteisen hyvän puolesta.