"Saaristoelämän elinvoimaisuudella on mittaamaton arvo"

Sirpa Ollikainen

”Saaristoelämän kuihtuminen olisi suuri kulttuurinen menetys”, sanoo Sirpa Ollikainen. Ollikainen toimii Kotkan saaristotoimikunnan varapuheenjohtajana sekä Haapasaari-Seura ry:n puheenjohtajana. Ollikaisen sydäntä lähellä on saaristo, etenkin Haapasaari, jonka seuran puheenjohtajana hän on toiminut jo pitkään. Kiinnostus saaristoon ja seuratoimintaan on Ollikaisen mukaan peräisin suvusta. Pääsin haastattelemaan Ollikaista niin saariston vahvuuksista kuin sen haasteistakin.

Saariston elinvoimaisuuden takaaminen on Ollikaisen mukaan tärkeää, sillä saaristoelämän kuihtuminen olisi Suomelle suuri kulttuurillinen menetys. Saariston tapahtumat ja palvelut tuovat ihmisiä yhteen ja luovat alueelle yhteisöllisen ilmapiirin.

Kysyttäessä saariston hyvinvoinnin takaamiseksi tarvittavista toimenpiteistä Ollikainen nostaa esille kulkuyhteyksien merkityksen: ihmisten, tavaroiden ja postin vaivaton kulkeminen on saariston elinvoiman perusedellytys. Toinen nosto liittyy saariston työpaikkojen ja monipaikkaisuuden tukemiseen. Tähän liittyy vahvasti myös toimivat tietoliikenneyhteydet. Edelliseen viitaten hän näkee tärkeänä lisäksi kannustamisen vapaa-ajan asutuksesta kokoaikaiseen asutukseen siirtymiseen. Lopuksi Ollikainen nostaa esille lasten viihtyvyyden ja siihen panostamisen, jotta saariston kulttuuri pysyisi jatkossakin elinvoimaisena. Myös toimenpiteet saariston kestävän kehityksen takaamiseksi tulee ottaa huomioon.

Yhteiset tapahtumat yhteisöllisyyden luojana

Hyväksi koettu käytäntö Haapasaaressa on ollut yhteisten tapahtumien järjestäminen. Saaristoalueiden voimavaroiksi Ollikainen nostaakin erityisesti yhteiset tapahtumat. Esimerkkejä hän antaa Haapasaaresta, jossa järjestetään esimerkiksi taidenäyttelyjä, elokuvailtoja ja lapsille taideleiri. Erityismaininnan saa myös oma kirkko, jossa vietetään aika ajoin muun muassa häitä.

Kotkalle ja kotkalaisille saariston merkitys on suuri. Kotka tunnetaan merikaupunkina, joka itsessään luo saaristolle merkityksen: kyseessä on imagokysymys. Saaristo kiehtoo ihmisiä ja kutsuu luokseen tekemään retkiä ja tutustumaan. Myös Kotkan historialla on osansa mielikuvissa: varusmiespalvelu ja sodan ajan tapahtumat luovat saaristolle tiettyjä merkityksiä. Lisäksi Ollikainen huomauttaa, että saariston merkitys vapaa-ajanviettopaikkana on huomattava. Kesäviikonloppuisin Kotkan keskusta on hyvin hiljainen ihmisten viettäessä vapaa-aikaansa saaressa. Vaikka omaa mökkiä ei olisikaan, usein lähipiiristä sellainen löytyy.

Haastattelun lopuksi pyysin Ollikaista jakamaan tärkeimmän muistonsa saaristoon liittyen. Ollikainen nostaa esille yhteiset tapahtumat. Hänen mukaansa saariston yhteisistä tapahtumista kumpuava yhteisöllisyys ja verkostoituminen luovat kultaakin kalliimpia muistoja. Ihmiset yhteen keräävissä tapahtumissa on paikalla väkeä vauvasta vaariin. Läpi haastattelun Ollikainen painottaa nimenomaan saaristossa vallitsevaa yhteisöllisyyttä. Hän toivoo, että yhteinen tekeminen ja talkootoiminta saisivat lisää osallistujia, sillä ne luovat saaristolle ainutlaatuista tunnelmaa jakamalla hyvää mieltä kaikille. Saaristoalueet ovat ainutlaatuisia paikkoja, joiden kulttuurillista arvoa ei voi rahassa mitata.