Selvitys: Suomen vanhimmat yhteysalukset lähes 70-vuotiaita – ympäristövaatimukset edellyttävät tuntuvia investointeja kalustoon

Yhteysalukset Suomessa ovat pääosin vanhoja. Käytössä olevien 21 yhteysaluksen keski-ikä vuonna 2020 on 37 vuotta, ja vanhimmat niistä on rakennettu 1950-luvun lopulla. Aluskannalla on merkittävä uudistumistarve, sillä kiristyvät ympäristömääräykset koskevat tulevaisuudessa myös yhteysalusliikennettä.

Nykyinen yhteysalusliikenteen kalusto on kirjavaa ja pääosin vanhaa, joten tämänhetkiset tekniset ja taloudelliset edellytykset sen elinkaaren pidentämiseen ovat rajalliset. Samalla ympäristövaatimukset sekä muutokset merenkulun sääntelyssä edellyttävät tuntuvia investointeja yhteysaluskalustoon 2020- ja 2030-luvuilla. Valtaosa aluksista on rakennettu aikana, jolloin esimerkiksi ympäristö- ja päästövaatimukset eivät olleet merkittäviä tekijöitä aluksia rakennettaessa.

Tiedot selviävät saaristoasiain neuvottelukunnan tilaamasta Tulevaisuuden yhteysalusliikenne -selvityksestä, joka luovutetaan liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakalle 1. joulukuuta.

”Suomen pitäisi tavoitella kunnianhimoisemmin vesiliikenteen päästöjen vähentämistä. Hyvänä vertailukohteena ovat muut Pohjoismaat, jotka ovat kehittäneet voimakkaasti yhteysalusliikennettään. Esimerkiksi Norja on asettanut tavoitteekseen päästöttömän rannikkoliikenteen vuoteen 2026 mennessä, ja Ruotsi tavoittelee fossiilitonta liikennettä vuoteen 2045 mennessä”, sanoo saaristoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Sandra Bergqvist (RKP).

Yhteysalusliikenteen matkustajamäärät ovat olleet kasvussa viimeisien vuosien aikana. Vuonna 2020 Suomen yhteysaluksilla oli noin 263 000 matkustajaa.

Poliittisia päätöksiä tarvitaan

Suomessa yhteysalusliikennettä on harjoitettu nykymuodossa yli 60 vuotta ja palvelutoiminnan periaatteet ovat pysyneet lähes muuttumattomina koko toiminnan ajan. Selvityksen mukaan yhteysalusliikenne ei 2020-luvun lopun jälkeen voi nykyisessä laajuudessa toimia sääntelynmukaisesti ilman mittavia uudishankintoja, vaikka merkittäviä päästövähennyksiä ei tavoiteltaisikaan.

Selvityksen mukaan yhtälö, jossa samanaikaisesti pyritään lisäämään yhteysalusliikenteen kilpailua, ylläpitämään määriteltyä palvelutasoa ympärivuotisesti, pitämään julkisen sektorin kustannukset kurissa sekä luomaan toimijoille taloudelliset ja muut edellytykset kehittää toimintaa, on jopa mahdoton toteuttaa. Yhtälön toimimiseksi vaaditaan poliittisia päätöksiä.

”Tarvitaan vähintään pitkän aikavälin poliittinen linjaus siitä, millä palvelutasolla yhteysalusliikenne hoidetaan ja mitä ympäristöön liittyviä tavoitteita yhteysalusliikenteelle asetetaan”, Sandra Bergqvist sanoo.

Tavoitteena käynnistää yhteysalusliikenteen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden yhteysalusliikenne -selvityksessä keskitytään yhteysalusliikenteen tulevaisuuden näkymiin niin alustekniikan, -turvallisuuden kuin ympäristövaatimusten näkökulmasta. Lisäksi selvityksessä tarkastellaan digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia sekä yhteysalusliikenteen eri rahoitus- ja hallintomalleja. Selvityksessä luodaan myös näkymiä tulevaisuuden saaristoon yhteysalusliikenteen näkökulmasta.

”Selvitys antaa ajantasaista tietoa saariston yhteysalusliikenteen kehittämiseksi. Saaristoasiain neuvottelukunnan tavoitteena on, että selvityksen havaintojen pohjalta voitaisiin käynnistää yhteysalusliikenteen kehittämisohjelman laatiminen yhteistyössä palvelun käyttäjien, tuottajien, tilaajan sekä muiden toimintaan osallistuvien tahojen kanssa”, kertoo saaristoasiain neuvottelukunnan pääsihteeri Elina Auri maa- ja metsätalousministeriöstä.

Koko selvitys on luettavissa tämän linkin takaa.

Lisätietoja

 • Bergqvist, Sandra

  SANK:n puheenjohtaja, kansanedustaja RKP

  Sähköpostiosoite: sandra.bergqvist@eduskunta.fi
  Puhelinnumero: 09 432 3137

  Sandra Bergqvist on RKP:n kansanedustaja, varapuheenjohtaja ja maatalousyrittäjä Nauvosta. Hän on toiminut saaristoasiain neuvottelukunnan puheenjohtajana vuodesta 2019.

 • Kurki, Raimo

  SANK:n varapuheenjohtaja, SDP, saaristoliikennetyöryhmän puheenjohtaja

  Sähköpostiosoite: raimokurki@hotmail.com
  Puhelinnumero: 050 408 1084

  Raimo Kurki on saaristoasiain neuvottelukunnan varapuheenjohtaja Kotkasta. Kurki edustaa neuvottelukunnassa SDP:tä. Hän on varatuomari, oikeustieteen lisensiaatti ja eläkkeellä liikenne- ja viestintäministeriön merenkulkuneuvoksen virasta.

 • Auri, Elina

  Johtava asiantuntija, pääsihteeri, saaristoasiain neuvottelukunta (SANK)

  Sähköpostiosoite: elina.auri@gov.fi
  Puhelinnumero: 0400 744 900