Saaristoasiain neuvottelukunnan sihteeristö

Saaristoasiain neuvottelukunnalla on oma sihteeristö, johon kuuluu päätoiminen pääsihteeri. Sihteeristön jäsenet edustavat ministeriöitä, maakuntien liittoja ja kuntia.
Pääsihteeri
Sihteeristön jäsenet
Ahvenanmaan maakunnan saaristotoimikunnan edustaja