Saaristoasiain neuvottelukunnan sihteeristö

Saaristoasiain neuvottelukunnalla on oma sihteeristö, johon kuuluu päätoiminen pääsihteeri. Sihteeristön jäsenet edustavat ministeriöitä, maakuntien liittoja ja kuntia.

Pääsihteeri

Sihteeristön jäsenet

Ahvenanmaan maakunnan saaristotoimikunnan edustaja